۱۳۹۰ اسفند ۲۶, جمعه

همراهان و مسئولین عزیز در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

همراهان و مسئولین عزیز در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با درود های صمیمانه
 دومین جلسه پالتاکی هیئت نظارت و برنامه ریزی کانون در سال 2012 روز یکشنبه 15 آپریل ساعت 17  بعد ازظهر بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون برگزار خواهد شد.
همانطور که مستحضرید حضور اعضای هیئت رئیسه، مسئولان نمایندگی ها و کمیته های کانون، امور حقوقی و امور اینترنتی در این جلسه الزامی است.
موضوع جلسه:
خوش آمد گوئی و خیر مقدم 17 تا 17.10
1 .  بررسی مصوبات مجمع 5 فوریه 2012 توسط اقای حیدری ( 10 دقیقه ) الی 17.20
2 . گزارش آقای منوچهر شفائی ریاست کانون در خصوص عملکرد 2 ماه گذشته 10 دقیقه 17.30
3 . گزارش مسئولین نمایندگیها و بررسی عملکرد آنان توسط هیئت نظارت 20 دقیقه  17.50
4 . گزارش آقای امیر افشین حیدری مسئول امور کمیته ها در هیئت رئیسه و گزارش کمیته ها و بررسی عملکرد آنان توسط مسئولین 20 دقیقه  18.10
5 . گزارش اجرائی هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن  توسط اعضا 10 دقیقه  18.20
6 . گزارش مسئول مالی و بررسی آن ( 5 دقیقه) 18.25
7 . برنامه ریزی برای ماه آینده و بررسی پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو  و تصمیم گیری در خصوص آن ها ( 34 دقیقه ) 19.00

یادآوری:
1 . در صورت عدم امکان حضور در این جلسه، ضرورت دارد که نماینده ای را کتباً و با اطلاعات کافی به جلسه معرفی نمایند.
2 . حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه گردیده و مطمئنا جلسه در زمان تعیین شده نیز پایان خواهد یافت .
3 . حضور سایر اعضای غیر مسئول در این جلسه آزاد است.
4 . همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .
5 . لطفا برای بهتر برگزار شدن جلسه حتما تغییرات احتمالی را با مسئول جلسه در میان گذاشته و با هماهنگی با مسئول جلسه برای سخن گفتن آماده شوید .

هماهنگ کننده هیئت نظارت و برنامه ریزی
حمید مقدم

۱۳۹۰ بهمن ۲۷, پنجشنبه

ماده 13: هر کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.


ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف/ هر کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.
ب/ هر کس حق دارد هر کشوري و از جمله کشور خود را ترک نمايد يا به کشور خود باز گردد.
ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف/ هر کس حق دارد در برابر تعقيب، شکنجه و آزار، پناهگاهي جستجو کند و در کشورهاي ديگر پناه اختيار کند.
ب/ در موردي که تعقيب واقعا مبتني به جرم عمومي و غير سياسي يا رفتارهائي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نميتوان از اين حق استفاده نمود.
ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف/ هر کس حق دارد که داراي تابعيت باشد.
ب/ احدي را نميتوان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد.

ماده 13: هر کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.

دولت جمهوری اسلامی ایران ناقض دائمی و برنامه ریزی شده حقوق انسانی است و به بهانه های مختلف مردم ایران را آماج حملات وحشیانه خود قرار داده و عده ای را دستگیر، شکنجه و  راهی زندان میکند.
از این رو مردم ایران برای نجات جان خود از دست دولتمردان سرکوبگر، مامورین وزارت اطلاعات، نیروهای خودسر و... از ایران فرار کرده تا خود به کشورهای امن برسانند .
متاسفانه در بسیاری از کشورها و مناطق مدعی امن بودن برای پناهجویان، به دلیل عدم آگاهی از وضعیت واقعی مردم ایران به اینان احترام نگذاشته و برخلاف ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر امکانات انسانی و رفاهی در اختیارشان قرار نمیدهند.
اخیرا با خبر شدیم پناهجوی ایرانی به نام محمد رهسپاری در ایالت بایرن به لحاظ تبعیض، مشکلات اداری، رفاهی و فشارهای روحی وارده و در اعتراض به شرایط موجود در محل اقامت خود که همچون زندان بوده است، دست به خود کشی زده است.

آسایش و حمایت از پناهجو و پناهنده از وظایف انسانی دولت هاست

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ضمن محکوم نمودن هرگونه تبعیض، بی توجهی نسبت به پناهجویان، (از انجائیکه این پناهجویان در شرایط بسیار سخت روحی و دور از خانواده، مملکت، امکانات زیستی خود و ...  قرار دارند ) لازم میداند که دولت آلمان و سایر کشورهای (مدعی شناخت، پذیرش و حفظ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشند) پناهنده پذیر سریعاً با احترام به ماده 14 و 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به  اجرای خواسته های زیر اقدام نمایند.

1 – آزادی در رفت و آمد و رفع ممنوعیت 30 کیلومتر و ...                  
2 -  حضور مشاور روانشناس و مترجم و راهنما برای پناهجویان در منطقه و اقامتگاه های پناهجویان
3 -  ایجاد شرایط زیستی مناسب انسان، براساس مواد 24 /25 /26  اعلامیه جهانی حقوق بشر برای پناهجویان
4 . امکانات ارتباطی برای پناهجویان به خصوص اینترنت برای آگاهی از وضعیت مردم کشور خود
349
 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

۱۳۹۰ بهمن ۹, یکشنبه

اطلاعیه 346 کمیته اقوام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران


 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84      
Fax: +49 511 26173 76


ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر
ھر کس حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد 
ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر 
احدی را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاری قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشری يا موهن باشد.

زانیار ولقمان مرادی در خطر اعدام میباشند

بار دیگر اعدام در ملا عام از غیرانسانی ترین احکام قضائی جمهوری اسلامی ایران علیه دو هم وطن صادر گردید.
 دولت جمهوری اسلامی ایران ناقض دائمی و برنامه ریزی شده حقوق انسانی خصوصا در برخورد با اقوام وملل ایرانی است و هر از گاهی به بهانه های مختلف اقوام و ملل ایرانی را آماج حملات وحشیانه خود قرار میدهد و عده ای را به خاک و خون کشیده . این بار دولت جمهوری اسلامی با یک اتهام دروغین و داستانی ساختگی زانیار و لقمان مرادی را  به مجازات اعدام در ملا عام محکوم کرده است.
اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی کانون دفاع از حقوق بشر  در ایرانضمن حمایت از این دو جوان حکم صادره را  محکوم کرده و خواهان :
آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی
حضور فعال گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران می باشد.
346
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

۱۳۹۰ بهمن ۵, چهارشنبه

گزارش جلسه نمایندگی کلن ژانویه 2012


گزارش جلسه نمایندگی کلن ژانویه 2012
مازیار بذرافکن

جلسه داخلی نمایندگی کلن در روزیکشنبه  2012/01/22 راس ساعت 15 و با حضور آقایان  شهریار ایازی ، آرش ناجی ، مازیار بذر افکن و با حضور عضو جدید آقای احمد گنجی با قرائت دستور جلسه توسط مسئول نمایندگی راسما آغاز گردید. شایان ذکر میباشد که این جلسه به دلیل بعد مسافت اعضای نمایندگی کلن در اتاق پالتاک و اقای گنجی با برقراری تماس تلفنی برگزار گردید.

جلسه با قرائت اخبار پیگیری گردید . در ابتدا آقای مازیار بذر افکن به شرح اخبار زیر پرداختند :

۱۳۹۰ دی ۸, پنجشنبه

گزارش جلسه سخنرانی 28 دسامبر در خصوص کودک در ایران و حقوق بشر

هر 48 ساعت یک کولبر و کاسبکار مرزی جویای نان، کشته و یا زخمی میشود.


 VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84     
Fax: +49 511 26173 76

ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ھر کس حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد 
.
ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر


الف/ هر کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و 

محل اقامت خود را انتخاب نمايد.


ب/ هر کس حق دارد هر کشوري

و از جمله کشور خود را ترک نمايد يا به کشور خود باز گردد.


هر 48 ساعت یک کولبر و کاسبکار مرزی جویای نان، کشته و یا زخمی میشود.

براساس آمار 3 ماه گذشته 48 نفر از کولبران و یا کاسبکاران در مرزهای کوهستانی کردستان هدف مستقیم گلوله نظامیان دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، که در این میان 20 نفر از زخمی  و 28 نفر دیگر کشته شده اند .
کشتار کولبران و کاسبکاران تهیدست مرزی همچنان ادامه دارد و از سال گذشته تا کنون بیش از 130 نفر از آنان توسط مامورین دولت جمهوری اسلامی ایران کشته و شمار بیشتری نیز زخمی شده اند.


کاسبکاران مرزی، قشری از مردم تهیدست و بی دفاع کردستان هستند که کشتن و زخمی نمودن آنان و یا غارت اموال کولبرها  به صورت یکی از وظایف نیروی انتظامی درآمده است.

در حالیکه کشته و زخمی شدن کاسبکاران کرد در دستور کار روزانه نیروهای انتظامی قرار گرفته است، متاسفانه این موضوع تا کنون مورد توجه مدافعین حقوق بشر و سازمان های سیاسی قرار نگرفته است.
کاسبکاران مناطق مرزی کردستان از جمله ستمدیده ترین اقشار جامعه کردستان هستند که کسی برای جان و زندگی انها ارزشی قائل نیست و همچنان از وجود یک حامی و پشتیبان دلسوز بی بهره اند.
کمیته اقوام وملل کانون دفاع از حقوق بشر در ایران این اعمال غیر انسانی جمهوری اسلامی ایران را شدیدا محکوم کرده، از تمامی جوامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری برای توقف کشتار و زخمی شدن آنان یاری می طلبد .
344
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

۱۳۹۰ دی ۴, یکشنبه

کمیته دفاع از حقوق کودکتن و نوجوانان برگزار میکند


فراخوان

سخنرانان:

 سرکار خانم ژاله وفا: محقق، روزنامه نگار و فعال سیاسی و اقتصادی

جناب آقای حمید حمیدی: پژوهشگر و فعال حقوق بشر

VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76

ماده 1 (تعريف) کنوانسیون حقوق کودک

مطابق اين پيمان نامه، يک کودک، انساني است که سن هجده سالگي را هنوز تمام نکرده است مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري در کشورهاي مربوطه زودتر تعيين شده باشد.
ماده 2 (ممنوعيت تبعيض) کنوانسیون حقوق کودک
1) حکومتهاي عضو اين پيمان، براي هر کودکي که در قلمرو آنهاست، بدون تبعيض و يا فرق گذاري و بدور از هرگونه وابستگي به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعي و قومي و يا ملي، ميزان دارايي، معلوليت، وضعيت سرپرست و يا والدين و هر موقعيت ديگري که کودک در آن است، اجراي حقوق مندرج در اين پيمان نامه را تضمين ميکنند.
2) حکومتهاي عضو اين پيمان، تمام اقدامات لازم را انجام ميدهند تا اين اطمينان کامل را بوجود آورند که هر کودکي از همه اشکال تبعيض و فرق گذاري در امان است و بخاطر ابراز عقيده و جهان بيني و فعاليت هاي والدين يا سرپرست يا اقوام خودش مجازات نمي شود.
ماده 3 (نفع کودک) کنوانسیون حقوق کودک
1) درانجام هر اقدامي که به نوعي به کودک مربوط ميشود، چه در بخش عمومي، خصوصي، اداري، غير اداري و يا هر بخش ديگري، رعايت نفع و تامين سلامت کودک بر ساير مسائل تقدم دارد.
...

کودک و نوجوان ایران و حقوق بشر

فراخوان
سخنرانی، داستانخوانی بحث وگفتگو درپالتاک 
 سخنرانان وموضوع سخنرانی:
ژاله وفا: محقق، روزنامه نگار و فعال سیاسی و اقتصادی
امر مستمر کودک آزاری که حاصل زور باوری است و راههای مبارزه با آن
حمید حمیدی: پژوهشگر و فعال حقوق بشر
کنوانسیون کودک و کودکی در جمهوری اسلامی ایران
 مکان: پالتاک
Paltalk:
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran Iran
 زمان:  چهارشنبه 28 دسامبر ساعت 19.00 به وقت اروپای مرکزی
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان